Oaza Conana (Exiles Land+Siptah / Aoc+Vam) XP 2x/ Harvest 2x

Server Information
Address 185.254.98.152:9505
Hostname Oaza Conan Exiles Land[PL] / Aoc+Vam) XP 2x/ Harvest 2x
Status Checked <1 minute ago
Players 1 / 40
Location Poland
Version 1.0.0.0
Platform Windows
Map The Exiled Lands
Registered by Risa
Registered since March 3rd, 2023 08:19 AM EST
Last update March 26th, 2023 04:36 AM EST
Tag(s) Community PvE Relaxed

Share This Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 264
Rank 22
Score 370
Favorited 5

Share This Server

About This Server

Exiled Lands - - X2 - [AoC/VAM/LVL600]

IP:185.254.98.152:9505

Siptah - - X2 - [AoC/VAM/LVL600]

IP:185.254.98.152:9500

Witamy w Oazie, gdzie czeka na Ciebie przygoda! To miejsce, w którym niemożliwe staje się możliwe, a granice rzeczywistości przesuwane są do granic możliwości. Tutaj masz okazję zbadać i osiedlić się w dwóch oddzielnych mistycznych światach, z których każdy pełen jest niewypowiedzianych bogactw i nieopisanych niebezpieczeństw. Podróżowanie między tymi królestwami jest możliwe dzięki wykorzystaniu jednego starożytnego Obelisku, połączonego i działającego jako brama.
Mamy światowego bossa i małego bossa, ale tylko dla silniejszych graczy, lecz mamy arenę exp dla graczy którzy chcą szybciej podlevelować, lub możesz eksplorować ziemię i wolniej zdobywać poziomy

Eksploruj rozległe ziemie czekające na zajęcie i odkrywaj tajemnice ukryte w cieniu. Buduj nowe osady i wytycz własną ścieżkę w tych nieodkrytych krainach, pełnych tajemniczych stworzeń, starożytnych artefaktów i potężnych zaklęć czekających na odkrycie. Niebo jest granicą, gdy poszerzasz swoje horyzonty i podróżujesz przez te światy. Dołącz do nas w naszej misji odkrywania sekretów tych ukrytych królestw i zostaw swój ślad w historii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome to Oaza, where adventure awaits! This is a place where the impossible becomes possible and the bounds of reality are pushed to their limits. Here, you have the opportunity to explore and settle in two separate mystical worlds, each brimming with untold riches and untold dangers. Travel between these realms is made possible by the use of one ancient Obelisks, connected and acting as gateways.
We have worlds boss and small boss but only for stronger players but have exp arena and if u want exp faster you can use if u want or explore land and leveling slower.

Explore sprawling lands waiting to be claimed and uncover secrets hidden in the shadows. Build new settlements and forge your own path in these undiscovered lands, filled with mysterious creatures, ancient artifacts, and powerful spells waiting to be discovered. The sky's the limit as you broaden your horizons and journey through these worlds. Join us on our quest to uncover the secrets of these hidden realms and make your mark on history

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discord:
https://discord.gg/a62PAJpVDc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mods:
•Pippi - User&Server Management
•ExilesExtreme
•Happy Little Trees & More
•Improved Quality of Life
•Ancient Civilization
•Hosav's Custom UI Mod
•Immersive Soundtrack
•The Age of Calamitous
•Pets And Thralls level 40
•Beyond Decor
•Beyond Stations
•Beyond Decor: Rustic Edition
•Fashionist
•Stacksize Plus
•Unlock Plus
•Better Thralls
•Amounets Server Transfer
•120-Level Age of Sorcery
•Pythagoras:Expanded Building
•Less Building Placement Restrictions
•Barbarian Barber
•Immersive Armor
•Ancient Armory
•GrimProductions
•VAM Legendary Lag Edition
•VAM Map Cleaner
•VAM Annoying Addon Edition
•VAM Map Cleaner Light
•VAM Safe Special Edition