Alobyss CZ/SK RP

About
Address 176.57.174.20:28000
Hostname Alobyss CZ/SK
Status Checked <1 minute ago / Online 19 hours ago
Players 0 / 20
Location Czech Republic
Version 1.0.0.0
Platform Windows
Map The Isle of Siptah
Registered by TattraGuy
Registered since July 25th, 2020 12:19 PM EST
Last update July 25th, 2020 12:23 PM EST
Tag(s) Community PvE PvP Relaxed Roleplaying

Share This Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 0
Rank 244
Score 0
Favorited 0
Discussion(s) 0

Share This Server

Description

V dalekém království Thelias žili bytosti pod vládou krutého krále Davrose. Po dlouhých letech útlaku, nevolnictví a vykořisťovaní se vzbouřili
a ze svých řad si zvolili nového krále Lenyse. Nový král byl moudrý, laskavý a spravedlivý. Každý z jeho potomků šel v jeho
šlépějích a vládl po vzoru svého předchůdce. Každý se snažil zvelebovat krajinu a přinést do ní něco nového a dobrého.
Jak léta utíkala začali se objevovat bytosti, které však chtěli vrátit časy krutého krále, časy kde jedna vrstva byla nad ostatníma.
A tak za vlády krále Aterase se začínají odpůrci ukazovat na světlo v podobě únosů řemeslníků, podpalování sýpek
a přepadání karavan s drahým zbožím. Král Ateras neměl na výběr a poslal posly do všech koutů známých světů
aby pozval všechny mistry na pomoc a aby vyplnit pracovní nasazení země...