Dark Moon CZ/SK Czech Chillout

About
Address 93.99.7.33:7794
Hostname Dark Moon CZ/SK Czech Chillout
Status Checked 2 minutes ago
Players 4 / 40
Location Czech Republic
Version 1.0.0.0
Platform Windows
Map The Exiled Lands
Website https://darkmoonczsk.webnode.cz
Registered by TattraGuy
Registered since May 1st, 2020 03:47 AM EST
Last update May 1st, 2020 03:50 AM EST
Tag(s) Community PvE PvP Relaxed Roleplaying

Share This Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 6
Rank 44
Score 11
Favorited 0
Discussion(s) 0

Share This Server

Description

Příběh světa Epos I
Kdysi dávno bylo jedno království jménem Delberme, ve kterém vládl král Wulfrik III Spravedlivý. Král byl bez dědice, tudíž nemohl nikomu přenechat své království a jeho poddané. Když po mnohaletém míru král zestárl, objevil se náčelník obrů a vyhlásil válku lidem i Wulfrikovy samotnému. Král byl stár, aby vedl armádu do boje, a tak vyvolil své 3 nejurozenější vazaly a šlechtice, aby vedli jeho armády. První vazal byl trpaslík z rodu Rudohorníku Dotri-mor, válečník s největší silou a prudkou povahou. Druhý byl elfský šlechtic Kel-Avol, mistr s mečem, který žije myšlenkou, že je dokonalý. Třetí je šlechtic Henfry Orlí oko je to mistr střelby lukem a má v srdci jen hamižnost, kterou nic neukojí. Tito tři válečníci byli pověřeni králem, aby bránili hranice proti obrům. Celých 25 let drželi obry na hranicích, až se válečníci jednou rozhodli, že vláda starého krále už nemá smysl, protože je slabý, tak jednoho dne stáhli svá vojska k městu Delberme aby jej ubránily. Mezi tím tito tři válečníci šli ke králi, aby ho svrhli, tak se stalo ale vyskytl se problém. Všichni tři se chtěli stát králi města. Tento spor vygradoval až k bitvě mezi jimi samotnými. Potom, co viděli po nějakém čase své armády bojovat proti obrům, se rozhodli odejít každý jinou cestou a město, které nechali na pospas, tímto skutkem Delberme lehlo popelem. Po nějakém čase se tito válečníci stali králi svých území. Lidé zůstali na západě, Elfové na východě v lesích a trpaslíci zůstali na severu. Po 10 let vládla silná nenávist mezi těmito národy, až ke konci uzavřeli mír, který byl nesmírně křehký, jenom aby bojovaly proti společnému nepříteli. Obři po 10-ti letech donutili mágy z Delberme, aby vztyčili bariéru, která uzavře všechny bytosti uvnitř, ale obrům posléze došlo, že tím udělali vězení i pro sebe a pro své kmeny. Nyní se se do této bariéry dostávají další stvoření...

4 Online Players

-, -, -, -